Haber

Türkiye Ulusal Ajansı en az lise mezunu personel alımı devam ediyor! Başvuru ekranı ve şartları…

T.C. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıda yer alan tablolarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak 

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Denetçi için,

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. Kamu İç Denetçi Sertifikasına ya da uluslararası geçerliliği bulunan CIA (CertifiedInternalAuditor), CISA (Certified Information SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (CertifiedGovernment Auditing Professional) sertifikalardan birine sahip olmak

 3. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Uzman Yardımcısı için;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 

Avukat için;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-3) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

Mütercim için;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-4) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 2. İngilizce dilinde sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (A) düzeyinde puan almak veya İngilizce dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 

Büro Görevlisi ve Sekreter için;

İlanda yer alan tablolarda (Tablo-5 ve 6 ) belirtilen mezuniyet şartlarını taşımak, 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 

 1. Lise mezunu olmak,

 2. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

 3. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

 4. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

 5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Destek Personeli (Hizmetli) için;

 1. Lise mezunu olmak,

 2. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ZAMANI

Giriş sınavı İçin başvurular 18 Mart 2024 – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesi

c) Denetçi için Kamu İç Denetçi Sertifikası ya da geçerliliği bulunan uluslararası denetim sertifikası

ç) Denetçi, Uzman Yardımcıları ve Mütercim için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı

e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için silahlı özel güvenlik kimlik kartı veya onaylı örneği

f) T.C. Kimlik Numarası beyanı

g) Adli Sicil Beyanı,

ğ) Yazılı özgeçmiş,

h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu